کالج آی کی دو
  
+98(912)1207662   
     

باشگاه‌ها

استان تهران، تهران، شهرک اکباتان
استاد علی پوربایرام 
باشگاه پاس قوامین 

استان تهران، تهران، یافت آباد
استاد محمدهادی سعید
 

استان تهران، اسلام‌شهر، باغ‌فیض
استاد سید عباس حسینی
باشگاه مصطفی خمینی

استان تهران، اسلام‌شهر، اما‌زاده عقیل
استاد تقی اسدی
باشگاه اخلاص

استان اصفهان، کاشان، رجایی
استاد ابولفضل جلالی کاشانی
باشگاه چهل‌جریب

استان قم، قم، بلوار صدر
استاد حسین مرادی، جواد صادقی
باشگاه شهید بنیادی