کالج آی کی دو
  
+98(912)1207662   
     
 • ریاست باشگاه 
  • معاون
  • نایب رییس بانوان
  • دبیر
   • کمیته‌ی فنی
   • کمیته‌ی آموزش
    • سیدعباس حسینی
   • کمیته‌ی آزمون
    • محمدهادی سعید
   • کمیته‌ی مربیان
    • تقی اسدی
   • کمیته‌ی استان‌ها 
    • سید ابولفضل جلالی کاشانی
   • کمیته‌ی روابط عمومی
    • امیرحسین فرشادفر
   • کمیته‌ی امور بین‌الملل
   • کمیته‌ی نمایش
    • سینا خدایی
   • کمیته‌ی تحقیق و پژوهش
    • حسن می‌آباد
   • کمیته‌ی انضباطی
    • حسین مرادی